کتاب ˈجنبه های کاربردی فیزیولوژی در گیاهانˈ به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان منتشر شد.

کتاب ˈجنبه های کاربردی فیزیولوژی در گیاهانˈبه گزارش گرگانا به نقل از ایرنا، این کتاب از سوی پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تقدیم جامعه علمی کشور شد.

کتاب جنبه های کاربردی فیزیولوژی در گیاهان، به قلم دکتر الهام فغانی نگارش شده است.

کتاب فوق توسط نشر پیک ریحان به چاپ رسیده و اکنون در اختیار علاقه مندان است.

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان هم اینک با دارا بودن هشت بخش و چهار واحد تحقیقاتی و با حضور بیش از ۶۰ عضو هیأت علمی در مقاطع تحصیلی دکترای تخصصی، دکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد، ۶۰ محقق و کارشناس، حدود ۵۰ کاردان و تکنیسین به ارایه و پیشنهاد پروپوزال و اجرای سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ طرح و پروژه تحقیقاتی ملی و استانی در حال انجام وظیفه است.

این مرکز هم چنین علاوه بر استفاده از امکانات مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی مادر در کشور، از پتانسیل های موجود در ۱۰ ایستگاه تحقیقاتی و ۱۰ آزمایشگاه تخصصی در کنار سایر امکانات استانی و کشوری خود بهره می برد.