مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس، گفت: آیین بزرگداشت ساعت زمین در جوار بلندترین برج آجری جهان برگزار می شود.
میل گنبدبه گزارش گرگانا،ˈجبرئیل نوکندهˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: ساعت زمین یک رویداد جهانی است که هرساله در آخرین شنبه ماه ˈمارسˈ از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۲۱و ۳۰ دقیقه درنقاط مختلف جهان بویژه درمحوطه های میراث فرهنگی برگزار می شود.

وی گفت: این آیین امشب برای نخستین بار درجوار بلندترین برج آجری جهان و راس ساعت فوق با خاموش کردن تمامی وسائل روشنایی محوطه این برج ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی سازمان یونسکو، برگزار خواهد شد.

نوکنده، اضافه کرد: این آیین با هدف حمایت از محیط زیست و آگاهی بخشی درباره تغییرات آب و هوایی به مردم برگزار خواهد شد.

بنای ˈگنبدقابوسˈ بعنوان بلندترین برج آجری جهان با قدمت بیش از یکهزار سال واقع درشهر گنبدکاووس، دهم تیرماه ۱۳۹۱درفهرست سازمان یونسکو ثبت جهانی شد.