فرماندار سابق گرگان با اعلام اینکه گلستان بدون میانکاله مفهومی ندارد عنوان کرد: بلاتکلیفی میانکاله گناه نابخشودنی ۶ استاندار سابق گلستان است .

 جعفر گرزین

به گزارش گرگانا به نقل از ساجدنیوز،فرماندار سابق گرگان جعفر گرزین در ارتباط روشن شدن وضعیت میانکاله اظهار داشت: بلاتکلیفی این قضیه را از هر ۶ استاندار سابق  بعد از انتزاع گلستان از مازندران یک گناه نابخشودنی می دانم چرا که آنان همت جدی نکردند، در نقشه دفتر استانداران سابق که نقشه استان گلستان بود، میانکاله جز مرزهای گلستان قرار نگرفته بود حتی خلیج گرگان نوشته نشده بود.

فرماندار سابق گرگان ادامه داد: در چند ساله اخیر برخی تصور داشتند که استان ما حیات خلوت مازندران است ما باید برای حریم جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی احترام قائل باشیم.

وی افزود: بلاتکلیفی میانکاله مانع توسعه در حساس ترین و پر اهمیت ترین نقطه جغرافیایی نه تنها استان گلستان بلکه کشور است.

جزیره میانکاله در دوران بلاتکلیفی آسیبهای زیادی را به منافع استان ما وارد کرد.استان گلستان بدون میانکاله مفهومی ندارد.

فرمانده اسبق سپاه گرگان گفت: ما نیابد به مواضع مازندرانی ها کاری داشته باشیم ولی آنچه را که عزم جدی همه مردم و مسئولان است ، این است که به جد نسبت به احقاق حق قانونی و  جدی مردم گلستان که به یقین تعلق جزیره میانکاله به گلستان است کوشا باشیم.در ضمن از هرگونه حرکتی که باعث خشنودی دشمن است باید خویشتن داری کنیم تا خوراک تبلیغاتی برای دشمنان درست نکنیم.

فرماندار سابق گرگان با اشاره به دوران مسئولیت خود در فرمانداری گرگان افزود: تاکید بر مشخص کردن مرزهای استان داشتم که البته دلخوری هایی علیه اینجانب ایجاد می کرد اما مصرانه پیگیر بودم.

این را هم اضافه کنم که بنا داشتند پارک ملی گلستان را به استان خراسانی شمالی الحاق کنند که با مقاومت قانونی که صورت گرفت امکان آن فراهم نشد، لذا می بایست با تمکین به قانون میانکاله  را که بخشی از جغرافیای استان هست را حفظ کنیم.

اگر ما قانون را قبول داریم مصوبه هیات وزیران می بایست مورد احترام همه باشد.

دور از انتظار شخصیت و شانیت مسئولین مازندرانی است که به قوانین تمکین نداشته باشند.