معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار گلستان گفت: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال، کلیه اعتبارات هزینه ای و تملکی دستگاه ها توسط معاونت برنامه ریزی استانداری توزیع و به دستگاه ها ابلاغ می شود.

مرگدریبه گزارش گرگانا به نقل از مهر، علی مرگدری عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان در استانداری گلستان اظهار کرد: در راستای ماده ۱۷۸ قانون برنامه ۵ توسعه و ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معاون برنامه ریزی پس از ابلاغ بودجه در سال ۹۳ ودر چهار چوب اهداف و برنامه های قانون ۵، باید خط مش ها ، ضوابط اجرایی و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز بودجه را در خصوص شاخص های توزیع اعتبارات پس از هماهنگی با استاندار در اولین جلسه شورای برنامه ریزی ارائه کند.

وی تصریح کرد: به منظور بهره گیری از ظرفیت های قانونی بودجه سال ۹۳ کلیه دستگاه های اجرایی موظف هستند با همکاری و حمایت های وزارت خانه متبوع، اقدامات لازم را در خصوص افزایش بودجه از وزارتخانه خود داشته باشند و گزارش عملکرد خود را ماهانه به ما ارسال کنند.

مرگدری بیان کرد: در رابطه با توزیع اعتبارات هزینه ای سال ۹۳ کلیه دستگاه های اجرایی جداول مربوط به اطلاعات پرسنلی دستگاه خود را تا ۲۰ اسفند به  معاونت برنامه ریزی ارسال کنند، در غیر این صورت توزیع بودجه بر اساس سال ۹۲ صورت می گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به تدوین سند جامع دستگاهی خود مطابق با شرح خدمات دستگاه ، تا نیمه اردیبهشت اقدام و به دفتر برنامه ریزی ارسال کنند.

وی افزود: مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی در تاریخ ۷ و ۱۴ بهمن سال جاری به تایید اعضای شورای برنامه ریزی استان رسیده است.