وزنه برداریاداره آموزش وپرورش استثنایی گلستان روز پنجشنبه اعلام کرد: دانش آموز نابینای این استان در مسابقات وزنه برداری کشور موفق شد رکورد کشوری را جابجا کند.

به گزارش گرگانا به نقل از ایرنا، ˈمرتضی کوهزادˈ دانش آموز یکی از مدارس استثنایی گرگان در مسابقات وزنه برداری کشور در ماده اسکات رکورد کشور را به میزان 5/22 کیلو جابجا نموده است.

وی در مسابقات انتخابی تیم ملی نابینایان کشوردر رده جوانان توانسته رکورد کشور را تغییر دهد.

در جریان این رقابت ها، ˈمرتضی کوهزادˈ از استان گلستان موفق شد در دسته 75 کیلوگرم رده سنی جوانان، رکورد حرکت اسکات کشور را ترقی دهد.

این ورزشکار در جریان این رقابت ها موفق شد با مهار وزنه 150 کیلوگرم ، به میزان 5/22 کیلوگرم رکورد کشور که در اختیار ˈبهروز امیدیˈ از گیلان بود، را ترقی دهد.

در این مسابقات که اخیرا در رشت مرکز استان گیلان برگزار شد، 15 تیم از سراسر کشور به میدان رفتند.