معاون شهرسازی شهرداری گرگان گفت: طرح جامع شهر گرگان به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور رسیده و ارسال شده است.

80999278-5430520به گزارش گرگانا به نقل از ایرنا، ˈمجید طاهریˈ روز پنجشنبه در نشستی خبری افزود: با توجه به اتمام تهیه طرح جامع شهر گرگان، طرح جامع جدید حاوی نکات و ضوابط پیشرفته‎ ای است که اگر شهر گرگان بر این اساس برنامه‎ ریزی شود برای شهر بسیار مفید است و یک سند ماندگار برای شهر گرگان خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح جامع در چند نوبت توسط اعضای کمیسیون ماده پنج و شورای اسلامی شهر گرگان مورد بازدید قرار گرفت و هم چنین جلسات متعددی با کارشناسان در این بخش برگزار شد که در نهایت با همکاری تمام دست ‎اندرکاران اعم از شهرداری، شورای اسلامی شهر، راه و شهرسازی استان، استانداری گلستان به ویژه حوزه معاونت امور عمرانی و سرانجام تصویب شورای برنامه‎ ریزی استان، تائید شد.

وی ادامه داد: این طرح با افق سال 1404 تهیه و ملاک کار شهرداری است و از این پس ملاک شهرداری گرگان طرح جامع جدید است.

طاهری گفت: در تهیه طرح جامع سعی شده نیازها و توسعه ‎های آتی شهر گرگان با نگاه توسعه از درون و عدم افزایش محدوده با توجه به ارزشمند بودن زمین ‎های اطراف شهر لحاظ شود.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان افزود: طرح جامع قدیم شهر گرگان مربوط به سال 75 بوده و مدت اعتبار طرح ‎های توسعه شهری حداکثر 10 سال است و طرح تفصیلی هم در سال 79 تهیه شده لذا پاسخگوی نیازهای فعلی شهر گرگان و وضعیت موجود نیست.

به گفته طاهری، با توجه به این که شهر مجموعه ‎ای از نیازها بوده و مسکن بخشی از آن است در اجرای این طرح، توسعه روزافزون مسکن با توجه به نیاز آن پیش ‎بینی شده و هم چنین قرارداد حدود چهار سال پیش توسط اداره کل راه و شهرسازی با یک مشاور منعقد شد که در نهایت پس از جلسات متعدد با حضور همه دستگاه ‎های مرتبط، طرح مرداد امسال مصوب و در تاریخ هفت دی 92 به استانداری گلستان و رونوشت شهرداری گرگان ابلاغ شد.

وی اظهار کرد: در طرح جدید با توجه به این که اراضی خارج از محدوده شهر، اراضی با قابلیت کشاورزی و مرغوب است لذا توسعه افقی دارای توجیه فنی نبود از این حیث مشاور با توجه به رشد جمعیت و نیاز مسکن در گرگان طی 10 سال آینده استراتژی توسعه از درون را لحاظ کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توسعه ساخت و سازهای وضع موجود، افزایش تراکم در محدوده فعلی شهر گرگان اتفاق افتاد و محدوده فعلی نه تنها توسعه پیدا نکرد بلکه در قسمت‎ هایی از شهر مانند اراضی هزارپیچ به دلیل بافت و حفظ پارک جنگلی آن از محدوده قانونی شهر خارج شده است.

طاهری هم چنین گفت: در این طرح سایر نیازهای شهر مانند کاربری ‎های فضای سبز و حریم ‎های رودخانه‎ها، پارکینگ ‎های عمومی، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری، نظامی و انتظامی پیش‎بینی شده که امیدواریم دستگاه‎های متولی این طرح طی مدت قانونی نسبت به تملک و تعیین تکلیف اراضی اقدام کند.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان افزود: مساحت شهر گرگان برابر طرح جدید حدود سه هزار و 600 هکتار است و برای حل معضل ترافیک در طرح جامع، شبکه معابر مورد نیاز لحاظ شده و عرض معابر تقویت و معابر جدید جانمایی شده است.

وی در باره محور زیارت گفت: بر اساس طرح جامع جدید، محور زیارت تا آبشار در حریم شهر گرگان واقع شده و شهرداری گرگان در مورد این محور در حال طرح تفصیلی ویژه برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای موجود و هم چنین برنامه‎ های آتی آن است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که پس از اجرای طرح جامع، نیاز به تهیه طرح تفصیلی است لذا شهرداری گرگان در نظر دارد با هماهنگی شورای اسلامی شهر نسبت به عقد قرارداد طرح تفصیلی اقدام کند که اکنون مقدمات کار انجام و در همین راستا قرارداد پرواز جدید و تهیه نقشه ‎های به روز با سازمان نقشه برداری منعقد شده است.

طرح مذکور برای استفاده شهروندان در سایت شهرداری به آدرس esup.gorgan.ir قابل رؤیت است که البته قبل از آن باید نرم‎افزار silverlight (سیلورلایت) بر روی سیستم نصب شود.