با تصویب و موافقت هیات وزیران چند تغییر در نقشه تقسیمات کشوری استانهای مازندران و گلستان صورت گرفت.

نقشه گلستان

به گزارش گرگانا  ،هیئت وزیران بنا به پشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، خط مرزی بین شهرستان گلوگاه از توابع استان مازندران و شهرستان بندرگز از توابع استان گلستان در منطقه شبه جزیره میانکاله راتعیین کرد.

همچنین، این مرز نباید مانع اعمال مدیریت یکپارچه بر زیست بوم شبه جزیره میانکله شود.

بر این اساس، روستاها، مزارع و مکان‌های صیدگاه میان قلعه، کومه نیاز آباد،کومه مختومه قلی، کومه چالاش، مزرعه جهانشاهی در تابعیت دهستان لیوان شرقی بخش نوکنده شهرستان بندر گز استان گلستان تعیین می‌‌شود.

گفتنی است که طبق نقشه قبلی این روستاها قبلا برای شهرستان گلوگاه و جزء استان مازندران است.