دانشگاه گلستان و دپارتمان شیمی دانشگاه اسلو کشور نروژ در زمینه های آموزشی و علمی همکاری می کنند.همکاری دانشگاه گلستان

به گزارش گرگانا بر اساس اعلام روز دوشنبه دانشگاه گلستان، پروفسور نیستروم (prof nystrum) از دپارتمان شیمی دانشگاه اسلو کشور نروژ، به دعوت معاونت پژوهش و فناوری از این دانشگاه بازدید کرد.

در جلسهای که با حضور اعضای هیات علمی گروه شیمی و شیمی پلیمر در دفتر معاونت پژوهشی برگزار شد، پروفسور نیستروم ضمن آشنایی با دانشگاه گلستان، در جریان زمینه های تحقیقاتی اعضای گروه شیمی و شیمی پلیمر قرار گرفت.

در این نشست مقرر شد وی برای ارائه یک درس در مقطع دکترا (فیتوشیمی) و یک درس در مقطع کارشناسی ارشد رشته پلیمر در سال آینده با دانشگاه گلستان همکاری نماید.

هم چنین تبادل دانشجو در مقطع دکترا و نیز انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی از نتایج این نشست بود.

پروفسور نیستروم دارای مقالات علمی فراوان در زمینه شیمی پلیمر است.

دانشگاه گلستان متشکل از چهار دانشکده علوم پایه، دانشکده علوم انسانی، دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول در حال فعالیت است.

هم اینک بیش از سه هزار و 400 دانشجو در چهار رشته مقطع دکترا، 15 رشته مقطع کارشناسی ارشد ، 28 رشته مقطع کارشناسی و سه رشته مقطع کاردانی در این دانشگاه تحصیل می کنند.