رییس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: آن چه که ما برای گرگان در افق‎ های روشن با توجه به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، دیده‎ ایم گرگانی با تحولات عظیم به خصوص در حوزه فرهنگ و اقتصاد است.

 گرزینبه گزارش گرگانا به نقل از ایرنا، ˈناصر گرزینˈ شنبه شب در هفتاد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان و اولین جلسه رسمی این شورا در سال جاری افزود: امروز تمامی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار گرگان و مجموعه این نهاد در سال جاری با عزم ملی و مدیریت جهادی در راستای تحقق آن گام بر می‎دارند و تحقق بودجه امسال یکی از مسائل مهم در شهر گرگان است.

به گفته وی، برای تبدیل شدن گرگان به شهری مطلوب و ایده ‎آل نیاز است که همه ما مسئولان شهری و تک تک شهروندان با اتحاد و عزمی همه‎ جانبه و یکپارچه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: تمامی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با جدیت تمام بر سوگند یاد کرده در روز اول پایبند بوده و خواهند بود.

وی اظهار کرد: مطمئن هستم با توجه به عزم جدی که در شورای اسلامی شهر گرگان و شهرداری این شهر وجود دارد گرگان به موقعیت های خوبی خواهد رسید و مطمئن هستم که شهردار گرگان آمده تا کسری‎ و کاستی‎ ها را جبران کند.

گرزین گفت: مردم همیشه چشمان بیداری هستند که عملکرد مسئولان را زیر نظر دارند و این مردم ارزش خدمت را می ‎فهمند و آن را می‎ بینند.

رییس شورای اسلامی شهر گرگان افزود: سال ۹۲ سال بسیار خوبی برای شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان بود زیرا به‎خصوص در پایان سال شرایط بسیار خوبی برای شهر ایجاد شد تا آینده ‎ای روشن در انتظار شهر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بسته شدن بودجه سال ۹۳ شهرداری گرگان و ابلاغ آن به شهرداری یکی از دستاوردهای مهم شورا و شهرداری در سال ۹۲ بود.